კინომცოდნეობა — მეცნიერება კინოს შესახებ, ხელოვნებათმცოდნეობის დარგი. იგი შეისწავლის კინოხელოვნების თეორიას და ისტორიას, მათ შორის სამსახიობო ხელოვნებას, რეჟისურას, კინოდრამატურგიის და კინომუსიკის პრობლემებს, ოპერატორისა და მხატვრის ხელოვნებას და სხვა. კინომცოდნეობასთან უშუალოდ არის დაკავშირებული კინოს კრიტიკა, რომელიც კინოხელოვნების მიმდინარე ცხოვრების ანალიზს აკეთებს.

გამოჩენილი კინომცოდნეები

რედაქტირება