კატალი (აღნიშვნა: კატ, kat) — კატალიზატორის აქტივობის საზომი (წარმოებული) ერთეული ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. თუ კატალიზატორის არსებობა ზრდის ქიმიური რეაქციის სიჩქარეს 1 მოლი/წამით, მაშინ მოცემული კატალიზატორის რაოდენობის აქტივობა ტოლი იქნება 1 კატალის. 1 კატალი = მოლი / წამზე.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება