კასტალია — მდინარის ღმერთ აქელოოსის ქალი, მდინარის ფერია. აპოლონი დაედევნა, ქალწული მთის წყაროდ იქცა პარნასზე; კასტალია მუზების და აპოლონის წყაროა. ამ წმინდა წყაროში იბანდნენ ტანს დელფოს მიმავალი მლოცველნი.

ლიტერატურარედაქტირება

  • Кондрашов А. Легенды и мифы Древней Греции и Рима: Энциклопедия. — М.: РИПОЛ классик, 2005. — 768 с.
  • Словарь античности. Пер. с нем. / Сост. Й. Ирмшер. — М.: Прогресс, 1989.