კანცეროფობია

კანცეროფობია (ასევე კარცინოფობია) — შიში ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნის მიმართ (იგივე კიბოს დაავადება).

ამგვარი შიში ძირითადად წარმოიქმნება ფსიქოლოგიურ ნიადაგზე. კერძოდ, ახლობლის კიბოთი დაღუპვის ან ექიმის წინდაუხედავი დიაგნოზის დასმის შემდეგ. ამ დროს ავადმყოფმა შეიძლება დაირწმუნოს თავი, რომ ის კიბოთია დაავადებული. ამის შედეგად მას ეწყება კიბოს მიმართ პანიკური შიში, რასაც შედეგად მოჰყვება ადამიანის მდგომარეობის გაუარესება — ნერვიული შეტევები, რამაც შეიძლება ფსიქოპატია გამოიწვიოს.