იუკონი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

იუკონი შეიძლება აღნიშნავდეს: