ირაკლი წერეთელი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ირაკლი წერეთელი შეიძლება აღნიშნავდეს: