ინტერფეისი ეწოდება ფორმალიზებულ წესებს, რომლებიც განსაზღვრავს ერთიდაიგივე კვანძის მეზობელი დონეების საქსელო კომპონენტების თანამოქმედებას.

ინტერფეისი განსაზღვრავს იმ სერვისს, რომელსაც ერთი დონე აწვდის მეორე მეზობელ დონეს.