ინტერიერი

მრავალმნიშვნელოვანი

ინტერიერი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ინტერიერი — შენობის ან სათავსის შიგა სივრცე
  • ინტერიერი — ჟანრი ფერწერაში
  • ინტერიერი — სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა შინაგანი ორგანოებისა და ქსოვილების აგებულება