იდეალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

იდეალი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • იდეალი — ერთ-ერთი ძირითადი ალგებრული ცნება
  • იდეალი — წარმოსახული იდეალური სახე