თხის ენაწამების სახეობა. წამებულის ფეხები სველდება მარილიან წყალში და შემდეგ თხა ლოკავს მის ტერფებს. არის ხიცინით წამების ნაირსახეობა.