თეკლეს ქარვასლაXVII საუკუნეში სიონის მოპირდაპირე მხარეზე მეფის (ბატონის) ფუნდუკი აშენდა. აღა-მაჰმად-ხანის შემოსევის შემდეგ დანგრეული შენობის საძირკველზე ახალი, თეკლე ბატონიშვილის ქარვასლა ააგეს.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ენციკლოპედია თბილისი, თბ., 2002