თებულო (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტებულო შეიძლება აღნიშნავდეს: