განხილვის გვერდზე თარგის გამოყენებისას არ დაგავიწყდეთ მისი ტექსტით ჩანაცვლება თარგისთვის subst: დამატებით. მაგ., გამოიყენეთ {{subst:test}} ნაცვლად {{test}}-ისა. ეს ამცირებს სერვერის დატვირთვას და ხელს უშლის თარგის გამოსახულების შემთხვევით გაუჩინარებას.

მალხმობა:
[[თ:ჩანაცვლება]]