• სპეციალისტის მიერ სტატიაში არსებული ინფორმაციის გადამოწმება და გამართვა.