{{{1}}} მაგალითად:
{{replace|1234567890|5|x}} → 1234x67890