დღის გამოსახულება
"Capt. Della H. Raney, Army Nurse Corps, who now heads the nursing staff at the station hospital at Camp Beale, CA - NARA - 535942.jpg

დელა რეინი — პირველი აფროამერიკელი ქალი, რომელიც აშშ-ის არმიის მედდების კორპუსში მიიღეს.