ამ სურათზე არ ვრცელდება საავტორო უფლებები, რადგან ის არის ტრივიალური. ის შედგება მხოლოდ საერთოდ ცნობილი ელემენტებისგან და არ შეიცავს ორიგინალურ საავტორო ნამუშევარს.