ანგელოზი


გამოყენება : ეს ემოტიკონი სიკეთეს გამოხატავს.

  • {{O:)}} → ანგელოზი
  • {{O:)|14}} → ანგელოზი