თარგი:PD-author

(გადამისამართდა გვერდიდან თარგი:No rights reserved)
Public domain ეს ნამუშევარი გაშვებულია საზოგადოებრივ დომენში საავტორო უფლებების მფლობელის მიერ. ვრცელდება მსოფლიოს მასშტაბით.

იმ შემთხვევაში, თუ ეს ლეგალურად შეუძლებელია:
საავტორო უფლებების მფლობელი უფლებას აძლევს ნებისმიერ პირს/ორგანიზაციას გამოიყენოს ეს ნამუშევარი ნებისმიერი დანიშნულებით, ყოველგვარი პირობის გარეშე, კანონით დაწესებული მოთხოვნების შემთხვევების გარდა.