დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

გამოყენება

მთავარი პარამეტრი რომელიც მოითხოვება, არის ID ნომერი და ბმულის სახელად დაედება სტატიის სახელი:

* {{imdb name|ID}} ან {{imdb სახელი|ID}}

თუ გსურთ, რომ ამ ბმულს სხვა სახელი ჰქონდეს, მიუთითეთ აღნიშნული სახელი Name პარამეტრის ადგილას:

* {{imdb name|ID|Name}} ან {{imdb სახელი|ID|Name}}

აგრეთვე იხილეთ