დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

მაგალითი

{{imbox | text = რამე ტექსტი.}}

მაგალითი:

{{imbox
| type      = style
| image     = [[სურათი:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style     = width: 400px; 
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text      = რამე ტექსტი.
}}