საკუთრების უფლება მოცემულ სურათზე (მედია-ფაილზე) დაცულია საავტორო უფლებით.

თუმცა ავტორი (ან საავტორო უფლების მფლობელი) უფლებას აძლევს ყველას გამოიყენოს იგი  ნებისმიერი მიზნით.


შენიშვნა:
თუ ეს სურათი მოითხოვს გამოყენების პირობების მითითებას, ჩასვით ეს მითითება თარგის პირველ პარამეტრად.
თუ ეს თქვენი საკუთარი ნაშრომია, სასურველია გამოიყენოთ თარგი {{PD-self}}.


თარგი საშუალებას იძლევა ერთი არააუცილებელი პარამეტრის გამოყენების.

{{Free use}}
საკუთრების უფლება მოცემულ სურათზე (მედია-ფაილზე) დაცულია საავტორო უფლებით.

თუმცა ავტორი (ან საავტორო უფლების მფლობელი) უფლებას აძლევს ყველას გამოიყენოს იგი  ნებისმიერი მიზნით.


შენიშვნა:
თუ ეს სურათი მოითხოვს გამოყენების პირობების მითითებას, ჩასვით ეს მითითება თარგის პირველ პარამეტრად.
თუ ეს თქვენი საკუთარი ნაშრომია, სასურველია გამოიყენოთ თარგი {{PD-self}}.

{{Free use|გამოიყვანს ბმულს ვებგვერდზე}}
საკუთრების უფლება მოცემულ სურათზე (მედია-ფაილზე) დაცულია საავტორო უფლებით.

თუმცა ავტორი (ან საავტორო უფლების მფლობელი) უფლებას აძლევს ყველას გამოიყენოს იგი  ნებისმიერი მიზნით იმ პირობით, რომ გამოიყვანს ბმულს ვებგვერდზე.


შენიშვნა:
თუ ეს სურათი მოითხოვს გამოყენების პირობების მითითებას, ჩასვით ეს მითითება თარგის პირველ პარამეტრად.
თუ ეს თქვენი საკუთარი ნაშრომია, სასურველია გამოიყენოთ თარგი {{PD-self}}.