ეს თარგი გამოიყენება ქვეყნის მონაცემების თარგების დოკუმენტაციისთვის.