დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

TemplateData

ეს არის TemplateData დოკუმენტაცია, რომელიც გამოიყენება VisualEditor-ის და სხვა ხელსაწყოების მიერ.

TemplateData თარგისთვის Col-5

Starts a column in a five-column table begun by {{col-begin}}.

[თარგის მონაცემების რედაქტირება]

თარგის პარამეტრები

პარამეტრიაღწერატიპისტატუსი
alignalign

Horizontal alignment of content.

ნაგულისხმევი
left
სტრიქონულიარასავალდებულო
valignvalign

Vertical alignment of content.

ნაგულისხმევი
top
სტრიქონულიარასავალდებულო