დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

გამოყენება

{{Age in years and days|yyyy|mm|dd}} ან
{{Age in years and days|yyyy|mm|dd|yyyy2|mm2|dd2}}

მაგალითები

{{Age in years and days|1989|07|23}} გვიჩვენებს „&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 წელი და &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 დღე“
{{Age in years and days|1989|07|23|2003|07|24}} გვიჩვენებს „&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 წელი და &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 დღე“
{{Age in years and days|1989|1|1|2003|1|1}} გვიჩვენებს „&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 წელი და &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 დღე“