გამოიყენეთ ეს თარგი მხოლოდ ამ კონსტრუქციით:
{{subst:წაშლის კანდიდატი|მიზეზი=მიზეზი}}

მონიტორინგისთვის რედაქტირება

ქვეთარგები რედაქტირება

გამოყენების მაგალითი რედაქტირება

{{წაშლის კანდიდატი/ძირი|{{CURRENTDAY}}|{{CURRENTMONTH}}|{{CURRENTYEAR}}|არაკატეგორია=დიახ}}
{{წაშლის კანდიდატი/ძირი|14|05|2020|არაკატეგორია=დიახ}}
{{წაშლის კანდიდატი/ძირი||არაკატეგორია=დიახ}}

სახელისა და თარიღის ავტომატურად მითითებისათვის გამოიყენეთ კოდი:

{{subst:წაშლის კანდიდატი}}