დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ძეგლის მეგობარი — სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი. გამოდიოდა 1964-2001 წლებში, წელიწადში ოთხჯერ საზოგადოებრივ საწყისებზე.

ნიმუში

მაგალითად:


{{ძმ|51|6-15|ბზიანის წმ. გიორგის ეკლესია}}

მივიღებთ:

გამონაკლისები

მაგალითად:


{{ძმ|10-11|16-26|ქართული დამწერლობის უძველესი ძეგლები}}

მივიღებთ:

მაგალითად:


{{ძმ|27-28|17-20|საქართველოს უძველესი ქალაქი}}

მივიღებთ:

ჟურნალის ნომრები და წლები