დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

გამოყენება

გამოიყენეთ ეს თარგი სქოლიოთა სიის შესაქმნელად.

მაგალითი:

== შიგთავსი ==
დედა ჭრიდა ვაშლს.<ref>ვაშლთა და კულინარიის სახელმძღვანელო</ref>

ვაშლსა ჭრიდა დედა<ref>დედათა მცირე ენციკლოპედია</ref>

== სქოლიო ==
{{სქოლიო}}


ჭკვიანი გამოყენება

ატრიბუტ name-ის მეშვეობით შეიძლა მისცეთ სქოლიოს რაიმე სახელი, იმისთვის რომ მომავალში გამოიყენეოთ

მაგალითი:

== შიგთავსი ==
დედა ჭრიდა ვაშლს.<ref name="list">ვაშლთა და კულინარიის სახელმძღვანელო</ref>

ვაშლსა ჭრიდა დედა<ref>დედათა მცირე ენციკლოპედია</ref>

კიდე ერთი დედა ჭრიდა ვაშლს.<ref name="list" />

== სქოლიო ==
{{სქოლიო}}

ატრიბუტ group-ის, მეშვეობით შეიძლიათ დააჯგუფოთ სქოლიოები.

მაგალითი:

== შიგთავსი ==
დედა ჭრიდა ვაშლს.<ref name="list">ვაშლთა და კულინარიის სახელმძღვანელო</ref>

ვაშლსა ჭრიდა დედა<ref group="rama">დედათა მცირე ენციკლოპედია</ref>

== სქოლიო ==
{{სქოლიო|group=rama}}

რამდენიმე სვეტი

სურვილისამებრ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ რამდენიმე სვეტი - ამისთვის თარგის შემდეგი სვეტების რაოდენობა ჩაწერეთ -

მაგალითი:

{{სქოლიო|2}}


სქოლიო