დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

მაგალითი

თუ დავწერთ:
{{სგსოლ|13}}

მივიღებთ:
საქართველოს გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, გვ. 13, თბ., 2009.

პარამეტრი „სსრ“

თუ დავწერთ:
{{სგსოლ|13|სსრ}}

მივიღებთ:
საქართველოს სსრ გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, გვ. 13, თბ., 1987.

პარამეტრი „სსრკ“

თუ დავწერთ:
{{სგსოლ|13|სსრკ}}

მივიღებთ:
საბჭოთა კავშირის გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, გვ. 13, თბ., 1987.

პარამეტრი „საზღვარგარეთი“

თუ დავწერთ:
{{სგსოლ|13|საზღვარგარეთი}}

მივიღებთ:
საზღვარგარეთის ქვეყნების გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, გვ. 13, თბ., 1989.