თარგი:საქართველოს უწყებები

დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

მაგალითი

{{საქართველოს უწყებები|281007|6}}
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №1, გვ. 6, თბ., 1938 წ. ISSN 0203-2023


{{საქართველოს უწყებები|290380|7}}
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, N11 (604), გვ. 7, თბ., 1990 წ. ISSN 0203-2023


{{საქართველოს უწყებები|290461|8}}
საქართველოს პარლამენტის უწყებები, N3 (620), გვ. 8, თბ., 1993 წ. ISSN 0203-2023


შენიშვნა

უწყებების ნუმერაციის გადანომრვაში არსობობს რიგი შეცდომები. ასე მაგალითად: პირველი ნაწილი მოიცავს 1-დან 497-ის ჩათვლით; მეორე ნაწილი რატომღაც უკან ბრუნდება და 498-ის მაგივრად 458-დან იწყება და 497-ით სრულდება; მესამე ნაწილი 498-ის მაგივრად ისევ უკან ბრუნდება და 478-ით იწყება და 508-მდე გრძელდება; მეოთხე ნაწილი 509-ის მაგივრად 570-ით იწყება და 650-თ სრულდება. აღნიშნულის შედეგად გამოტოვილია და შესაბამისად სხვადასხვა წლებში მეორდება გამოცემის რიგითი ნომერი. ასე მაგალითად შეგხვდებათ 460 რიგითი ნომრით უწყებების 1979 წლისა და 1982 წლის გამოცემები, მაგრამ ვერ მოიძიებთ უწყებების 550 ნომერს.

უწყებების ნომრები და წლები

  • 284185
  • 284768
  • 284980