თარგი:რედაქტირების მოთხოვნა

თარგი:Tmbox/core

დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
{{რედმო|შესრულება=კი}}

თარგი:Tmbox/core

{{რედმო|შესრულება=არა}}

თარგი:Tmbox/core

{{რედმო|პასუხი=კი}}

თარგი:Tmbox/core

{{რედმო|პასუხი=კი|კომენტარი}}

თარგი:Tmbox/core

დაცული გვერდების რედაქტირებაზე მოთხოვნის გაკეთების თარგი

[თარგის მონაცემების რედაქტირება]

თარგის პარამეტრები

ეს თარგი პარამეტრების სტრიქონულ ფორმატირებას იყენებს.

პარამეტრიაღწერატიპისტატუსი
შესრულებაშესრულება

არ არის აღწერა

უცნობიასავალდებულო
კომენტარიკომენტარი

არ არის აღწერა

უცნობიასავალდებულო
პასუხიპასუხი

არ არის აღწერა

უცნობიასავალდებულო
მოკლემოკლე

არ არის აღწერა

უცნობიაარასავალდებულო
nocatnocat

არ არის აღწერა

უცნობიაარასავალდებულო
catcat

არ არის აღწერა

უცნობიაარასავალდებულო