დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

გამოყენება

ეს თარგი გამოიყენება ქართული დამწერლობის მხედრულის ნუსხა-ხუცურში ტრანსლიტერაციისთვის.

  • ჩაწერთ: {{ნუსხა-ხუცური|ქართული ენა}}
  • მიიღებთ: ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴄⴌⴀ