დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

გამოყენება

ეს თარგი გამოიყენება ქართული დამწერლობის მხედრულის ასომთავრულში (მრგლოვანში) ტრანსლიტერაციისთვის.

  • ჩაწერთ: {{მრგლოვანი|ქართული ენა}}
  • მიიღებთ: ႵႠႰႧႭჃႪႨ ႤႬႠ