გამოყენებარედაქტირება

ეს თარგი გამოიყენება ქართული დამწერლობის მხედრულის მთავრულში ტრანსლიტერაციისთვის.

  • ჩაწერთ: {{მთავრული|ქართული ენა}}
  • მიიღებთ: ᲥᲐᲠᲗᲣᲚᲘ ᲔᲜᲐ