თარგი აჩვენებს ფერთა სარკმლის მწკრივს.

გამოყენება
{{ლეგენდა|ფერი|აღწერა|კონტური=border}}

ფერები გადადის css "background" თვისებაზე, აგრეთვე შეიძლება სურათის ჩასმაც.

ნიმუში: რედაქტირება

{{ლეგენდა|black|აფრიკა}}
{{ლეგენდა|green|ამერიკა}}
{{ლეგენდა|blue|ოკეანია}}
{{ლეგენდა|#ff0|ევროპა}}
{{ლეგენდა|#ff2800|აზია}}


mm აფრიკა

mm ამერიკა

mm ოკეანია

mm ევროპა

mm აზია