ინფოდაფა შიმშილობა
{{{შიმშილობის ადგილობრივი სახელი}}}
[[ფაილი:{{{სურათი 1}}}|126პქ|]] [[ფაილი:{{{სურათი 2}}}|126პქ|]]
{{{სურათის წარწერა 1}}} {{{სურათის წარწერა 2}}}
ქვეყანა {{{ქვეყანა}}}
მდებარეობა {{{მდებარეობა}}}
კოორდინატები {{{კოორდინატები}}}
პერიოდი {{{პერიოდი}}}
გადამეტებული სიკვდილიანობა {{{გადამეტებული სიკვდილიანობა}}}
ავადმყოფობით სიკვდილი {{{ავადმყოფობით სიკვდილი}}}
სულ გარდაცვლილები {{{სულ გარდაცვლილები}}}
სიკვდილიანობის შეფარდება {{{სიკვდილიანობის შეფარდება}}}
დაკვირვებები {{{დაკვირვებები}}}
თეორია {{{თეორია}}}
რელიეფი {{{რელიეფი}}}
საკვების სუფთა იმპორტი {{{საკვების სუფთა იმპორტი}}}
ზეგავლენა დემოგრაფიაზე {{{დემოგრაფია}}}
შედეგები {{{შედეგები}}}
საიტი {{{მემორიალი}}}
წინამორბედი {{{წინამორბედი}}}
მემკვიდრე {{{მემკვიდრე}}}
{{{შენიშვნები}}}
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

გამოყენება

{{ინფოდაფა შიმშილობა
| შიმშილობის სახელი   = 
| შიმშილობის ადგილობრივი სახელი = 
| სურათი 1    =
| სურათის წარწერა 1 = 
| სურათის სიგანე 1 = 
| სურათი 2     = 
| სურათის წარწერა 2  = 
| სურათის სიგანე 2  = 
| ქვეყანა     = 
| მდებარეობა    = 
| კოორდინატები   = 
| პერიოდი     = 
| გადამეტებული სიკვდილიანობა= 
| ავადმყოფობით სიკვდილი  = 
| სულ გარდაცვლილები  = 
| სიკვდილიანობის შეფარდება   =
| დაკვირვებები  = 
| თეორია     = 
| რელიეფი     = 
| საკვების სუფთა იმპორტი = 
| დემოგრაფია  = 
| შედეგები  = 
| მემორიალი    = 
| წინამორბედი    = 
| მემკვიდრე    = 
| შენიშვნები    = 
}}