დანიშნულებარედაქტირება

ინფოდაფა გამოიყენება უნიკოდის ასონიშნების ჯგუფებისთვის

სინტაქსირედაქტირება

{{ინფოდაფა უნიკოდის ჯგუფი
 
 <!--ძირითადი პარამეტრები:-->
 |დასახელება = გამოიყენება მაშინ, როცა გვერდის სახელი არ ემთხვევა უნიკოდის ჯგუფის სახელს
 |ინგლისურად = ორიგინალი დასახელება ინგლისურ ენაზე
 |საწყისი = ჯგუფის საწყისი ასონიშნის ადგილის ნომერი (U+ თავსართის გარეშე)
 |საბოლოო = ჯგუფის ბოლო ასონიშნის ადგილის ნომერი
 |დამწერლობა1 = ძირითადი დამწერლობა
 |დამწერლობა2-5 = სხვა დამწერლობები
 |ანბანები = ანბანი, რომელსაც მოიცავს ჯგუფი
 |სიმბოლოები = სიმბოლოთა ნაკრები ჯგუფში (ჩვეულებრივ მაშინ გამოიყენება, როცა „ანბანები“ არაა მოცემული)
 
 <!--ასონიშნები:-->
 |მინიჭებული = მიუთითებს მინიჭებული ასონიშნების რაოდენობას
        ავტომატურად გამოითვლება, თუ საწყისი და საბოლოო ადგილები იქნება მითითებული
 |სამართავი = ფორმატის გასამართი ნიშნების რაოდენობა
 |განუსაზღვრელი = განუსაზღვრელი სახის ნიშნების რაოდენობა
 |მოძველებული = მოძველებული ასონიშნების რაოდენობა
 
 <!--ვერსიების მიხედვით:-->
 |1_0_0   = ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 1.0.0
 |1_0_1   = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 1.0.1
 |1_1    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 1.1
 |2_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 2.0
 |2_1    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 2.1
 |3_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 3.0
 |3_1    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 3.1
 |3_2    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 3.2
 |4_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 4.0
 |4_1    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 4.1
 |5_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 5.0
 |5_1    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 5.1
 |5_2    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 5.2
 |6_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 6.0
 |6_1    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 6.1
 |6_2    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 6.2
 |6_3    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 6.3
 |7_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 7.0
 |8_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 8.0
 |9_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 9.0
 |10_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 10.0
 |11_0    = დამატებული ასონიშნების რაოდენობა ვერსიაში 11.0
 |წყაროები = სტანდარტების წყარო ჯგუფისთვის
 |შენიშვნა = შენიშვნები და ბმულები}}

პარამეტრები:

საწყისი დასაშვები მნიშვნელობებია xxx0 ან xxxx0, სადაც „x“ წარმოადგენს თექვსმეტობით (hex) რიცხვს.
საბოლოო დასაშვები მნიშვნელობებია xxxF, xxxf, xxxxF ან xxxxf, სადაც „x“ წარმოადგენს თექვსმეტობით (hex) რიცხვს.
დამწერლობა დასაშვები მნიშვნელობებია ISO 15924 კოდები ან ენის დასახელება. შეიძლება ბმულის სახით ჩასმაც, მაგ. [[ქართული დამწერლობა | ქართული|]]
ვერსიები:
1_0_0 .. 11_0
ვერსიები, რომლებშიც დაემატა ასონიშნები ამ ჯგუფისთვის და ამ დამატებული ასონიშნების რაოდენობა (უკვე არსებულთან დაჯამების გარეშე). თუ რაოდენობად მიეთითება 0, არასათანადოდ გამოჩნდება ვერსიების არეში.
ვერსიები:
1_0_1 & 1_1
პარამეტრებს 1_0_1 და 1_1 შეიძლება მიეთითოს უარყოფითი რიცხვებიც, ამ ვერსიებიდან მოცილებული ასონიშნების აღსანიშნავად. ვინაიდან, უნიკოდის სტანდარტების გაერთიანებისას, აღნიშნული ვერსიებიდან გარკვეული ასონიშნები ამოიღეს.

ნიმუშირედაქტირება

საცდელი
ინგლ. Test
არე U+0300..U+037F
(128 ადგილი)
სივრცე BMP
დამწერლობები ლურსმული
ანბანები შუმერული
აქადური
ხეთური
სიმბლოების ნაკრები მათემატიკური
მინიჭებული 37 ადგილი
5 ფორმატის სამართავი
სათადარიგო 85 ადგილი
6 განუსაზღვრელი
3 მოძველებული
წყაროები ISCII
ცვლილებები ვერსიების მიხედვით
1.0.0 43 (+43)
1.1 30 (-13)
6.2 33 (+3)
7.0 37 (+4)
შენიშვნა: ეს არაა სათანადო აღწერა U+0300..U+037F ასონიშნებისთვის
{{ინფოდაფა უნიკოდის ჯგუფი
|დასახელება = საცდელი
|ინგლისურად = Test
|საწყისი = 0300
|საბოლოო = 037f
|დამწერლობა1 = [[სოლისებრი დამწერლობა|ლურსმული]]
|სიმბოლოები = მათემატიკური
|ანბანები = შუმერული<br />აქადური<br />ხეთური
|1_0_0   = 43
|1_1    = -13
|6_2    = 3
|7_0    = 4
|სამართავი = 5
|განუსაზღვრელი = 6
|მოძველებული = 3
|წყაროები = [[ISCII]]
|შენიშვნა = ეს არაა სათანადო აღწერა U+0300..U+037F ასონიშნებისთვის
}}