???


გამოყენება :

ეს ემოტიკონი კითხვას, გაურკვევლობას გამოხატავს.

  • {{???}} → ???
  • {{???|14}} → ???