ზღვის ლომი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ზღვის ლომი შეიძლება აღნიშნავდეს: