ზღვისპირა ალპები (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტოპონიმი ზღვისპირა ალპები შეიძლება აღნიშნავდეს: