ზაჰესი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით ზაჰესი შეიძლება აღნიშნული იყოს: