ზანავი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი „ზანავი“ შეიძლება აღნიშნავდეს: