ზადენი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ტერმინი ზადენი შეიძლება აღნიშნავდეს: