ვულკანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით ვულკანი შეიძლება აღნიშნული იყოს:

  • ვულკანი — გეოლოგიური წარმონაქმნი დედამიწის ზედაპირზე
  • ვულკანი — რომაული ღვთაება.