ვოლსკებიკელტური მოდგმის გადაშენებული ანტიკური ერი იტალიაში. ცხოვრობდნენ რომის რესპუბლიკაში ახ. წ. პირველ საუკუნეში. ეკავათ დღევანდელი ლაციოს მთიანი ტრიტორიები.

ვოლსკების განსახლების არე