ვლადიმირი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვას ვლადიმირი რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: