ვიკიპედია:რჩეული პორტალები/კრიტერიუმები


რჩეული პორტალები   კრიტერიუმები   არქივი   კანდიდატები


მალხმობა:
ვპ:პკრიტ

ძირითადი კრიტერიუმები:

  • პორტალს უნდა ჰქონდეს გამართული სინტაქსი და სრულყოფილად უნდა წარმოადგინოს ის თემატური განყოფილება, რომელსაც მიეკუთვნება.
  • პორტალმა უნდა წარმოადგინოს საკუთარი თემატიკის გვერდების მოძიებისთვის ნავიგაციისთვის ხელმისაწვდომი ხელსაწყოები.
  • პორტალის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა იყოს ზუსტი და არ უნდა შეიცავდეს შეცდომებსა თუ უზუსტობებს.
  • პორტალის ყველა განყოფილება დასრულებული უნდა იყოს.
  • პორტალი უნდა იყოს აქტიური, ანუ რეგულარულად განახლდეს.
  • პორტალის ყველა გამოსახულებას უნდა ჰქონდეს ნათელი სალიცენზიო სტატუსი.