თუკი შუა საუკუნეების თემატიკის რომელიმე გვერდი წაშლის შესახებ მიმდინარეობს განხილვა, დაამატეთ ეს განხილვის გვერდი ამ სიაში