თუკი შუა საუკუნეების თემატიკის რომელიმე გვერდს აკლია აუცილებელი ილუსტრაცია, დაამატეთ იგი აქ.