თუკი შუა საუკუნეების თემატიკის რომელიმე გვერდი, თქვენი შეფასებით, საჭიროებს დამუშავებას, დაამატეთ იგი აქ.

აღათონ მეგვიპტელი ვახტანგ I თომა აკვინელი ნიკიფორე II ფოკა